Vòng tay đá hồ ly ngọc Jadet

Vòng tay đá hồ ly ngọc Jadet phù hợp cho người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Hồ ly ngọc Jadet rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng trừ tà, và đặc biệt là người mệnh gì đeo cũng tốt.

error: Phuc Khang Gems