Tỳ hưu thạch anh Sunstone

Tỳ hưu thạch anh Sunstone phù hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ.

Tỳ hưu thạch anh Sunstone sẽ giúp người đeo có được sự tự tin, bản lĩnh và lôi cuốn hơn. Còn giúp gia chủ phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ cho chủ nhân.

Giúp người đeo tăng sự quyết đoán, bản lĩnh trong giải quyết mọi công việc, đủ bản lĩnh, sự tự tin để giải quyết mọi công việc theo hướng nhanh nhất.

error: Phuc Khang Gems